Ceník

Cena za pronájem je stanovena smluvně na 2500 Kč za noc, za celý objekt v období květen - září. Říjen - duben 2700 Kč za noc.

V případě víkendového pronájmu je cena 6000 Kč za objekt v období květen - září, říjen - duben 7000 Kč.

V měsících červenec a srpen poskytujeme pouze týdenní pobyty, vždy so-so.

V uvedené ceně je započten rekreační poplatek, který je odváděn obci Razová. V ceně je rovněž započtena spotřeba energií a vody.  Žádné další poplatky tedy již nejsou.

Platební podmínky

Nájemník je povinen zaplatit zálohu ve výši 50% celkové ceny pronájmu nejpozději do 10 kalendářních dnů od rezervace. Zbývajících 50% ceny nájmu musí být pronajímateli uhrazeno nejpozději při převzetí chalupy, pokud není dohodnuto jinak.

Storno poplatky

Zrušení rezervace ze strany nájemníka více jak 30 dnů před nástupem - nájemníku bude vráceno 100% zaplacené zálohy. Zrušení rezervace ze strany nájemníka 30 dnů až 10 dnů před rezervovaným termínem - nájemníku bude vráceno 50% zaplacené zálohy. Zrušení rezervace ze strany nájemníka v době kratší než 10 dnů před rezervovaným termínem - záloha nebude nájemníku vrácena. Pronajímatel nevyžaduje žádný storno poplatek v případě, že nájemník najde za sebe náhradní osobu, která si nemovitost pronajme za stejných podmínek v uvedeném termínu.

Veškeré dotazy a připomínky rádi obratem zodpovíme.